-
 
Неділя
26.03.2017
12:12
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ №2   НАШ   РІДНИЙ   САДОК

Мій садочок - велика сім’я,
Друзів радісних сонячне коло.

Це куточок планети Земля,

Мальовнича природа навколо.
Головна Реєстрація Вхід
Меню сайту

Пошук

МІНІ-ЧАТ

Чат для сайта - chatadelic.net

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 387

Форма входу

ГОДИННИК

Календар

ПОГОДА

КНОПКА САЙТУ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0 
Янкес Любов Василівна
 

"Портфоліо музичного керівника Янкес Л.В."

 

Методи інтерактивного виховання.

            У кожного фахівця є набір принципів і норм, який, на його думку найдоцільніший та найпродуктивніший. Проте завжди залишається місце для пошуку і експерименту. Адже свобода думки і нові пропозиції здатні подолати стереотипи і спрямувати виховний процес у живу творчість, а музичне заняття перетворити в інтересне, інтегроване, інтерактивне розвивальне середовище.

Інтерес дітей до музичної діяльності

         Не секрет, що однією з вагомих характеристик людини вважають широту та зміст її інтересів. Вони є збудником і регулятором активної діяльності особистості в освоєнні явищ навколишньої діяльності, стимулом її всебічного розвитку. Науковці розглядають інтерес як інтерактивне особистісне утворення, у якому взаємодіють три компоненти:

 • емоційний;
 • інтелектуальний;
 • вольовий.  

Тому інтереси потрібно розвивати в дитинстві, інакше вони згасають.

Психологи наголошують, що притаманна дітям дошкільного віку допитливість – «чому?», «чого?» - є передумовою для формування їхніх стійких інтересів до різних видів діяльності. У числі головних – інтерес до музикування. В умовах дошкільного навчального йото розвивають системно і цілеспрямовано, зокрема під час занять, розваг, прогулянок, свят тощо. Адже емоційна забарвленість музичних образів здатна викликати у дітей яскраві переживання, які пробуджують у них інтерес до мистецтва звуків. Так, видатний психолог Борис Тєплов наголошував, що музику ми пізнаємо через емоцію. А в дитячому віці це особливо важливо, оскільки емоції в цей період відіграють первинну роль у розвитку мислення. Звукова художньо-естетична інформація – історично обумовлені інтонаційні фонеми – відкриває дошкільникам невичерпні можливості пізнання навколишньої дійсності й водночас ініціює зацікавленість музичною діяльністю.

Звісно, педагогу слід врахувати вікові особливості дошкільників, які обумовлюють специфіку дитячого інтересу:

 • широту і невпорядкованість – цікавляться різними галузями знання;
 • поверховість і короткочасність – не заглиблюються в суть, зважають на зовнішні чинники, яскраві, незвичайні явища;
 • змінність і нестійкість – швидко переключаються з одного об’єкта на інший;
 • наслідування – спостерігають за діями дорослих та співвідносять свої емоції з їхніми.

Музичні керівники мають у своєму арсеналі чимало засобів зацікавлення дошкільників музичним мистецтвом. Серед них, зокрема:

 • інтеграція музики у сферу дитячих розваг і занять;
 • універсалізм виконавської майстерності педагога;
 • позитивний емоційний вплив на дітей – «заразити музикою»;
 • вдало дібраний репертуар для слухання, сприймання та виконання музики;
 • накопичення слухового і музично-практичного досвіду дітей;
 • різноманітний музичний інструментарій – акустичні, електронні, дитячі іграшки;
 • моделювання ситуації успіху в музичній діяльності дітей.

Усе це може розвинути чутливість дітей до музики, навчити їх слухати і чути найкраще в активній діяльності. Адже вдало дібрані ігри та розваги з музикою здатні зацікавити і захопити дошкільників, залишаючи в їхній пам’яті глибокі враження.

Окрім того, потрібно також створювати умови для практичного освоєння дітьми властивостей музичних звуків. Скажімо, предметна гра «Ми створюємо музичний інструмент» дасть змогу комплексно залучити сенсорну сферу виконавців, розвинути їхні конструктивні, музично-слухові і виконавські здібності. Тож доречною і вельми корисною є порада музикознавця Геннадія Ципіна, який стверджував, що формування інтересу дітей до музики і музичної діяльності доцільно розвивати на інтегративній основі. Зокрема це мають бути активність, самостійність та творча ініціатива дітей.

Інтеграція є однією з найперспективніших інновацій, яка здатна розв’язати чисельні проблеми сучасної системи освіти. Взаємопроникнення різнорідних елементів у єдине ціле освітнього процесу дає змогу показати дітям навколишню дійсність в усьому різномаїтті, сприяє формуванню цілісної картини світу в дитячій свідомості на доступному їй рівні. Інтеграція змісту і форм навчання розширює варіативність  і гнучкість організації музичного розвитку дошкільників.

Побудоване на інтегрованій основі музичне заняття дає змогу якісно розв’язувати завдання навчання і виховання дітей, а саме:

 • допомагає встановлювати зв’язки між різними предметами, сприяє розвитку спостережливості та здатності узагальнювати;
 • забезпечує емоційний і розумовий розвиток дітей;
 • поглиблює знання і одночасно дає змогу безпосередньо застосовувати їх у реальних умовах;
 • активізує пізнавальну діяльність і творчу ініціативність дітей із урахуванням їхніх здібностей, інтересів і потреб;
 • формує особистісні якості, які максимально налаштовують на гармонійний зв’язок дітей із природнім і соціальним середовищем;
 • знімає психічне напруження і втому, породжує позитивний емоційний заряд;
 • налагоджує тісну взаємодію між всіма учасниками освітнього процесу: «музичний керівник – діти – батьки».

Музика, яка за своєю складною природою організації і сприймання звукової матерії наділена властивістю перетинатися  із життям, наукою, суміжними видами мистецтва, закономірно відкриває простір для інтеграції.   

Алгоритм музичного заняття зазвичай передбачає залучення дітей до різноманітної музичної діяльності. Музично-ритмічні рухи, спів, слухання музики, гра на елементарних музичних інструментах – це обов’язковий комплекс форм спілкування дошкільників із музикою, які тісно пов’язані між собою. Відповідно музичне заняття вихованців дошкільного навчального закладу має інтегровану сутність, а саме: закладає підґрунтя для майбутньої комунікації особистості із музикою через слухання, виконавство і творчість.

Загальновідомо, що зміна видів музичної діяльності дітей під час заняття помітно оптимізує їхній музичний розвиток. Дітям властива нестійкість психічних процесів уваги та мислення, нетривала зосередженість на одному виді діяльності. Тому звичну схему заняття варто розширювати допоміжними елементами, зокрема такими, як:

 • ігри та вправи з музикою;
 • мелодичні та ритмічні імпровізації;
 • ознайомлення з елементами музичної грамоти;
 • розповідь або бесіда про музику.

Варто зазначити, що невимушена творча атмосфера музичного заняття, побудованого на основі інтеграції форм спілкування дітей з музикою, є запорукою формування у них інтересу до звукового мистецтва.   

Ефективність музичного розвитку дошкільників значно залежить від залучення до освітнього процесу виразових засобів різних мистецтв. У дитячому садку музика широко застосовується на заняттях мовлення, малювання, ліплення, конструювання, хореографії тощо. Тому необхідно прагнути якомога тіснішого взаємозв’язку між предметами, які освоюють діти.

Дитячі враження будуть яскравіші і змістовніші, якщо музичний керівник на заняттях використовуватиме:

 • аналогії музики з кольорами;
 • пластичне відтворення музики;
 • читання з музичним супроводом;
 • інсценізацію пісні;
 • музичну казку;
 • виготовлення музичного інструменту.

Залучення дошкільників до інтегрованої художньої творчості дає змогу розв’язувати одночасно низку взаємопов’язаних завдань, а саме: емоційного, розумового, етичного, естетичного, фізичного, трудового виховання. 

Інтегрований підхід в інтерактивному навчанні

Освітній процес у дошкільному навчальному закладі, організований за принципом інтеграції, неодмінно набуває інтерактивного характеру. Нагадаємо, що інтерактивне навчання – це спів навчання, коли діти обопільно з вихователем отримують знання і набувають навичок у жвавих діалогових формах. Запитальні займенники «чому» і «чого» оптимально годяться для інтерактивного навчання. Лише з тією умовою, що ставити запитання і відповідати на них беруться всі учасники освітнього процесу.

Тож, залучаючи дітей до активної пізнавальної діяльності, музичний керівник перетворює заняття на територію тісної взаємодії між педагогом і вихованцями. Ідеально, щоб у неї інтегрувалися і батьки. Злагоджена взаємодія педагогічного колективу, дітей та батьків дасть змогу досягнути максимум виховних і розвивальних цілей. Зокрема це:

 • активізація розумової та емоційно-вольової сфери;
 • формування комунікативних якостей і культури спілкування;
 • стимулювання творчого потенціалу та самовираження засвоєння алгоритму видів діяльності;
 • розширення уявлень про світ та формування цілісної картини світу.

Магістральним в інтерактивному навчанні є забезпечення перманентного всебічного розвитку дітей на засадах рівноправних партнерів – вихованців і педагогів.

Окремо звернемо увагу на участь батьків у музичному вихованні дітей. Зазвичай у домашніх умовах нинішні дошкільники набувають досвіду пасивного споживача звукової продукції. Із телевізорів, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших звуковідтворювальних пристроїв лунає музика, яка, діючи на слух, не сприяє формуванню у дітей цілісного музичного сприймання. Натомість у дитячому садку музичний керівник, уміло використовуючи методичний інструментарій, допомагає вихованцям перевести чуттєве сприймання у розуміння змісту сприйнятих звукових явищ, тобто розвиває мислення. Якщо ж долучити до цієї роботи батьків – ефект буде ще більш видимим.

Існує багато форм залучення батьків до активної музичної діяльності разом із дітьми. Варто лише музичному керівнику звернутися до скарбнички педагогічного досвіду і додати власної фантазії – успіх не забариться. Скажімо, необмежені можливості інтегровано-інтерактивного музичного заняття можна відкрити у грі «Ми створюємо музичний інструмент». Алгоритм заняття може бути таким:

 • ознайомлення з новим музичним інструментом;
 • імітаційна гра-розповідь про музичний інструмент;
 • пісенька про музичний інструмент;
 • конструювання музичного інструмента-саморобки;
 • освоєння гри на створеному музичному інструменті;
 • спів під супровід музичного інструмента-саморобки (поділ на групи).

Звісно, у виготовленні та опануванні нового звукового засобу дітям знадобиться допомога дорослих. Чудово, якщо до роботи долучаться батьки. Адже музичний інструмент можна виготовити і вдома, а потім ще й пограти разом з дитиною.

Отже, важливим завданням музичних керівників має стати прояв творчої ініціативи і розроблення власних комбінацій організації творчо-розвивального середовища на музичних заняттях. Це сприятиме підвищенню їхнього педагогічного авторитету та професійного розвитку, а дітям подарує захоплення пізнання довкілля.

Катарсичний музикотерапевтичний метод.

            На відміну від сугестивного методу, що є наповненням позитивізму та оптимізму, катарсичний метод допомагає позбавитися від негативних та надлишкових емоцій та почуттів. Ще давньогрецький філософ Аристотель вказував на те, що музика за допомогою катарсису робить людину шляхетною, звільняючи її душу від негативних пристрастей та переживань.

            Досить часто музична терапія є своєрідним «терапевтичним каталізатором» з метою катарсичної розрядки. У процесі її дії здійснюється розкриття саногенного (оздоровчого) потенціалу дитини шляхом виходу подавлених негативних емоцій та почуттів.

            Так, надзвичайно ефективно виходу агресії та злості сприяє гра на барабанах та інших ударних інструментах. Річ у тім, що під час проживання стресових ситуацій у дитини утворюється своєрідний м’язовий панцир, від якого можна позбавитися завдяки емоційному відбиванню ритму або інтенсивним рухам під ритмічну музику.

            Музикотерапевт вмикає тихим фоном спокійну або медитативну музику і пояснює дітям, що до них у гості прийшла торбинка із чарівними горішками, яка має намір забрати у них усе погане: злість, роздратованість, образи тощо. Музикотерапевт пропонує кожній дитині по черзі підійти до нього і щосили кинути торбинку з чарівними горішками у відро. Наступного разу запитує в кожної дитини, що вона хоче «викинути» за допомогою торбинки у відро. По закінченні музикотерапевт разом із дітьми бере відро і розвіює його зміст по вітру за відчиненим вікном.

            У психологічному плані цей прийом допомагає дитині позбавитися від пригнічених емоцій та почуттів, усвідомлення їх та виведення їх з підсвідомості. У такий спосіб відбувається очищення психіки дитини соціально прийнятним шляхом.

            Отже, музичні заняття з використанням музикотерапії сприяють позбавленню дітей від негативних переживань та акумулюють у них позитивні настрої та відчуття. Адже досягнення радості та вдоволення від музично-освітньої діяльності є важливою умовою оптимізації музично-навчального процесу згідно з вимогами часу та загальним оздоровленням підростаючого покоління. Окрім того, надаючи музичним заняттям гедоністичного забарвлення, такий підхід до навчання сприяє глибинному самовираженню дитини, розрядці її внутрішньо-особистісного напруження завдяки досягненню під час музично-творчої діяльності катарсису та ефекту естетичної насолоди.

 

Особливості проведення музичних занять з дітьми раннього віку Консультація для вихователів


Естетичне виховання найменших засобами музики та художнього слова

 

В гостях у казочки « Котик і Півник» Музичне заняття для молодших дошкільнят

НАВЧАННЯ МУЗИЦІ

 

Конспект заняття з музики "ПОДОРОЖ В КРАЇНУ МУЗИКИ"


ТЕКСТИ ПІСЕНЬ ДО СЦЕНАРІЮ НОВОРІЧНОГО СВЯТА.


«ЗВУКОВІ ПЕЙЗАЖІ» СВІТУ ЗА ТЕОРІЄЮ МЮРРЕЯ ШАФЕРАМЮРРЕЯ ШАФЕРА


Тексти пісень до свята 8 БЕРЕЗНЯ


Використання музичної гри в навчально-виховному процесі.


Робота з дітьми, які нечисто інтонують.


З днем народження, Україно!


Фонограма до пісні "Я маленька українка"


Музичний супровід таночка «Рибки»


Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою Карла Орфа


Розвиток музичного слуху та відчуття ритму в дитини


Музично-естетичне виховання дітей з мовленнєвими вадами


Музика, як засіб всебічного розвитку дитини

СЛАЙД-ШОУ

ВІДЕО

Пров. Приютський,1

Просмотреть увеличенную карту

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
Офіційний сайт м. Ужгорода та Ужгородської міської ради
Друзі сайту
Всеукраїнський розвивально-пізнавальний журнал для дітей ЖИРАФА РАФА

Каталог детсадов Украины: отзывы родителей, полезные статьи о дошкольном воспитании, рекомендации психологов

ДИВОСВІТ

ДНЗ №18

ДНЗ №19ЗОШ №5

ГІМНАЗІЯ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2
м.Ужгород, пров. Приютський, 1, тел. +38 (03122)3-31-73, e-mail. marijadnz2@ukr.net

Адміністратор сайту: вихователь ДНЗ №2 Хміль О.А.