http://dnz2.ucoz.ua/panel/?a=tmpl;m=1;t=AHEADER
 
Вівторок
24.04.2018
00:25
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ  №2  -  НАШ  РІДНИЙ  САДОК

Мій садочок - велика сім’я,

Друзів радісних сонячне коло.

Це куточок планети Земля,

Мальовнича природа навколо.


Головна Реєстрація Вхід
С Т А Т У Т Дошкільного навчального закладу №2 комбінованого типу »
Меню сайту

Пошук

МІНІ-ЧАТ

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 405

Вхід на сайт

ГОДИННИК

Календар

ПОГОДА

КНОПКА САЙТУ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 1. Загальні положення
 • Дошкільний навчальний заклад №2 комбінованого типу управління освіти Ужгородської міської ради.
 • Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська область,  м.Ужгород, провулок Приютський, 1 тел.3-31-73
 • Засновник дошкільного навчального закладу – управління освіти Ужгородської міської ради. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального  закладу, його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 • Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, наказом МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 р. за №240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу», наказом МОН України від 24.04.2003р. за №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 • Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.
 • Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 • Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; підвищення ефективності корекції та навчально-виховної роботи дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку.
 • Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у  межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
 • Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження  матеріально-технічної бази.
  • Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 1. Комплектування дошкільного закладу
 • Заклад розрахований на сорок місць.
 • Групи комплектуються за віковими ознаками та направленнями обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
 • У дошкільному закладі функціонують 3 групи. З них – дві, спеціальні, для дітей з вадами мови; одна група загального розвитку.
 • Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.
 • Наповнюваність груп дітьми становить:

1 група із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (ФФН) – 12 дітей.

2 група із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) – 12 дітей.

3 група загального розвитку – 20 дітей.

 1. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:
 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • документи для зарахування дитини  до групи компенсуючого типу: висновок обласної психолого-медико-педагогічної консультації, направлення управління освіти Ужгородської міської ради;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документи для встановлення батьківської плати.
  1. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють , а також у літній період (75 днів).
  2. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • при невиконанні батьками угоди між дошкільним закладом і батьками;
 • коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
  1. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини складає сім днів.
 1. Режим роботи дошкільного закладу
 • Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом десяти, дванадцяти годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
 •  Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 700 – 1900 к.ч.
 • Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
 • група загального розвитку:700 – 1900к.ч.
 • група із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення 730 – 1730к.ч.
 • група із загальним недорозвитком мовлення 730 – 1730к.ч.
 1. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі
 • Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
 • Із 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 • Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 • План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Ужгородської міської ради. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з головним державним санітарним лікарем міської СЕС.
 • У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 • Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» або іншими програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
 • Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:
 • надання кваліфікованої корекційної допомоги в подоланні недоліків мовного розвитку дітей;
 • художньо-естетичний.
  1. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні  послуги на підставі угоди з батьками або особами, що їх замінюють.
 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі
 • Порядок забезпечення продуктами харчування дошкільного закладу централізований, відповідає санітарно-гігієнічним правилам і нормам.
 • У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування.
 • Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
 1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі
 • Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я спеціально закріпленим персоналом в особі лікаря та медсестри Ужгородської міської  дитячої поліклініки.
 • Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, контролює проходження медичного огляду працівниками дошкільного закладу.
 • Дошкільний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 1. Учасники навчально-виховного процесу
 • Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 • За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премія, грамоти міського та обласного управління освіти, МОН України, грамоти міського голови, державні нагороди, нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна відзнака Ужгородської міської ради та подяка.
 • Права дитини  у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та змінені матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • заслуховувати звіти завідувача та вихователів дошкільного закладу про роботу у виховних групах;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • стежити за станом здоров’я дитини.
  • На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту , забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм , методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • дострокову атестацію  на отримання відповідної категорії та педагогічного звання;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові інструкції;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації  та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  • Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу та звільняються з роботи завідуючим у спосіб , передбачений чинним законодавством, у тому числі, і на контрактній основі.
  • Працівники  дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  • Працівники дошкільного закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди один раз у півріччя в поліклініці міста Ужгорода.
  • Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації , не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 1. Управління дошкільним закладом
 • Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради.
 • Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником у спосіб , передбачений чинним законодавством, у тому числі, і на контрактній основі.

Керівник дошкільного закладу :

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту й обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу й відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,  посадові інструкції працівників за погодженням  з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях)колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять; керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правомдорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.        

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

 • Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу складає не менше 2/3 від загальної кількості, батьків – не менше 2/3 від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи й розвитку дошкільного закладу.
  1. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в нього беруть участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та ін.).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозицію щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 1. Майно дошкільного закладу

Управлінням освіти Ужгородської міської ради передано дошкільному закладу в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, ігрові майданчики та матеріально-технічні цінності, вартість яких відображається у зведеному балансі ЦБ №2.

 1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу
 • Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти;
 • засновника-управління освіти Ужгородської міської ради;
 • кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативного фінансування дошкільних закладів;
 • кошти одержані від громадян за подання платних послуг у галузі освіти;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, спонсорські грошові внески.
  1. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право;
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для продовження освітньої діяльності згідно із законодавством;
 • дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням відведеною територією,  розпоряджається ними у межах передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, установчими документами.
  • Дошкільний заклад звітує в управління освіти Ужгородської міської ради та міське статистичне управління.
  • Порядок ведення  діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі  визначається законодавством, нормативно правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.
 • За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію №2.
 1.  Контроль за діяльністю  дошкільного закладу
 • Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновникові – управлінню освіти Ужгородської міської ради.
 • Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.
 • Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.
 • Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником  дошкільного закладу.
 • Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Керівник закладу _________________ Тимко М.В.

 

 

СЛАЙД-ШОУ

ВІДЕО

Пров. Приютський,1

Просмотреть увеличенную карту

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Офіційний сайт м. Ужгорода та Ужгородської міської ради
Друзі сайту
Всеукраїнський розвивально-пізнавальний журнал для дітей ЖИРАФА РАФА

Каталог детсадов Украины: отзывы родителей, полезные статьи о дошкольном воспитании, рекомендации психологов

ДИВОСВІТ

ДНЗ №18

ДНЗ №19ЗОШ №5

ГІМНАЗІЯ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пров. Приютський, 1, (03122) 3-31-73, e-mail: marijadnz2@ukr.net

Адміністратор сайту вихователь Хміль О.А.